Římskokatolická farnost Prusinovice

děkanát Holešov, Olomoucká arcidiecéze
spravuje farnost Prusinovice a Pacetluky, farnost Kostelec u Holešova a Roštění

Modlitba za arcibiskupa

Duchovní příprava k slavnosti uvedení arcibiskupa do úřadu začne v pondělí 8. dubna a bude trvat do pátku 12. dubna 2024.

BŮH JE LÁSKA, MILUJME SE NAVZÁJEM.

Římskokatolický kostel Prusinovice Prusinovice

KONTAKT

Zámčisko 30, 768 42 Prusinovice, IČO: 46998268
E-mail: faprusinovice@ado.cz