Římskokatolická farnost Prusinovice

děkanát Holešov, Olomoucká arcidiecéze
spravuje farnost Prusinovice a Pacetluky, farnost Kostelec u Holešova a Roštění

BŮH JE LÁSKA, MILUJME SE NAVZÁJEM.

Římskokatolický kostel Prusinovice Prusinovice

KONTAKT

Zámčisko 30, 768 42 Prusinovice, IČO: 46998268
E-mail: faprusinovice@ado.cz